Publicat in septembrie 7, 2011 de codulluioreste in Credential
 
 

Vechi poem din dinastia Qin


“Furia afecteazã ficatul,

Bucuria duce la îmbolnãvirea inimii,

Ingrijorarea slãbeşte splina,

Teama şi spaima aduc prejudicii grave rinichilor,

Tristeţea sau suferinţa sufleteascã îmbolnãvesc plãmânii.

Mânia (furia) determinã mişcarea energiei cãtre partea superioarã a corpului,

Bucuria încetineşte circulaţia energeticã,

Suferinţa sufleteascã şi tristeţea consumã energia,

Teama şi spaima o tulburã, iar

Ingrijorarea duce la stagnarea ei.”