Publicat in noiembrie 19, 2013 de Oreste Teodorescu in Blog
 
 

Povestea Duhului in Huma


„Sfânta Scriptură, prin Apostolul Pavel, împarte oamenii în două cete: în trupeşti şi duhovniceşti. Cei ce se ţin de trup poftesc cele trupeşti, iar cei ce se ţin de duh, cele duhovniceşti. Ci pofta cărnii este moarte, deoarece este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate. De aceea cei ce sunt în carne, nu pot să placă lui Dumnezeu.Cei ce sunt însă ai lui Hristos, trupul şi l-au răstignit împreună cu poftele.Nu suntem datori trupului, ca să vieţuim după trup. Căci,dacă vieţuiţi potrivit trupului, veţi muri; iar dacă ucideţi cu duhul poftele trupului, veţi fi vii. Fiindcă toţi câţi sunt mânaţi de Duhul luiDumnezeu, ei, fiii lui Dumnezeu sunt.
Căci: Voinţa lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră, ca să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare dintre voi să-şi stăpânească vasul său în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftelor, cum fac necredincioşii, care nu cunosc pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.”

(Parintele Ava Arsenie Boca)

Am incercat sa surprind in cateva imagini Povestea Noastra, de la Inceputuri si pana la Reintalnirea cu Iisus: