Publicat in septembrie 7, 2011 de codulluioreste in Credential
 
 

Decalogul


 

“Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău…”

“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine… Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti…”

“Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău…”

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti…”

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta…”

„Să nu ucizi…”

„Să nu preacurveşti…”

„Să nu furi…”

„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău…”

„Să nu pofteşti casa aproapelui tău … nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău”