Publicat in aprilie 23, 2014 de Oreste Teodorescu in Blog
 
 

Iisus se pogoara tainic, in fiecare generatie


Termenul provine din latinescul reveleo, revelare care în traducere înseamnă: a descoperi, descoperire. Principial, prin revelaţie se înţelege o descoperire sau o comunicare a unui adevăr care mai înainte nu a fost cunoscut.Din punct de vedere teologic revelaţia divină este: „acţiunea prin care Dumnezeu Se descoperă, adică Se face cunoscut pe Sine oamenilor, arătându-le acestora voinţa şi planurile Sale în legătură cu lumea şi cu oamenii”.

Revelaţia supranaturală nu suprimă natura persoanei umane, ci caută să o ridice din planul existenţei sale inferioare, prin desăvârşire spirituală, în planul aspiraţiilor sale, în planul eternizării.

Revelaţia nu a încetat niciodată. Ca acţiune contiunuă, revelarea lui Dumnezeu, a avut perioade de aparentă retragere, ca cea de după alungarea primilor oameni din Rai, dar şi perioade de izbucnire a luminii precum acea din timpul proorocilor si profeţilor. Crestinismul este ancorat in universul revelatiilor prin intarea în istoria lumii a Fiului lui Dumnezeu întrupat.